04-04-07

De Kazachen

De laatste week is er in de media veel te doen rond het Kazachs gezin uit Blankenberge, dat hier al 6 jaar illegaal verblijft en nu van de rechter in kortgeding het land toch niet moet verlaten. Dit omwille van ‘humanitaire redenen’, o.a. omdat de kinderen het hier zo goed doen op school. Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, blijft bij zijn standpunt en vindt dat het gezin in kwestie geen rechten kan putten uit haar illegale toestand. Ik kan hem daar ergens wel in volgen.

 

In het geval in kwestie is het immers zo dat ze al na 1 jaar een negatief antwoord op hun asielaanvraag gekregen hadden, maar het bevel om het grondgebied te verlaten nooit hebben opgevolgd, en steeds nieuwe procedures begonnen zijn, eveneens met negatief resultaat. Kijk, op zich kan ik die mensen geen ongelijk geven dat ze alles proberen om niet terug te moeten naar de armoede en ellende vanwaar ze hoogstwaarschijnlijk komen. En dat ze procedure na procedure inzetten, omdat ze dat wettelijk gezien nu eenmaal kunnen. Maar hoe je daar als staat dan mee omgaat, is een andere zaak. Als je als staat, na een correcte procedure, ‘neen’ gezegd hebt op de vraag om een verblijfsrecht, dan vind ik niet dat mensen die zo’n uitspraak niet aanvaarden en naast zich neerleggen, daar na enkele jaren toch de vruchten van mogen plukken door alsnog het verblijfsrecht te krijgen. Wat dan immers met al degenen die wél vrijwillig teruggekeerd zijn na een negatief antwoord? Niet echt eerlijk tegenover hen, lijkt me.

 

Idealiter leefden we in een wereld van open grenzen, waar iedereen het recht heeft om te gaan en staan waar hij of zij wilt, en overal zijn geluk kan gaan beproeven. Moreel gezien lijkt me daar weinig tegen in te brengen; ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’, zoals The Scene terecht stelde. Maar politiek gaat niet alleen over wat ethisch het meest correct is, maar ook over wat in de praktijk haalbaar is, en moet die twee zo goed mogelijk met elkaar proberen verzoenen. En België alleen kan niet alle miserie van de wereld opvangen, dat is een feit. ‘Open grenzen’ zou dus op wereldschaal moeten ingevoerd worden. Not very likely, I’m sure. En van zodra je als uitgangspunt genomen hebt dat België géén open grenzenbeleid kan voeren, heeft dit als ultieme consequentie dat je sommige mensen uiteindelijk niét toelaat, en die desnoods, als ze niet vrijwillig vertrekken, zelf uit het land verwijdert. Da’s natuurlijk niet plezant voor niemand, en zeker niets om prat op te gaan of zo, maar wel eerlijk.

 

Bij onze Kazachen is het trouwens zo dat ze hun laatste bevel om het grondgebied te verlaten, in oktober 2006 gekregen hebben. Pas na het begin van het nieuwe school/academiejaar dus. Het feit dat ze hier nu, met Pasen en dus vlak voor het einde van het schooljaar, nog zijn, is uitsluitend aan henzelf te ‘wijten’, niet aan de slechte werking van de Belgische asielinstanties of zo. Bovendien bestaan er al heel lang richtlijnen die verhinderen dat er tussen de paasvakantie en de grote vakantie nog gezinnen met kinderen worden uitgezet, net om de kinderen de kans te geven hun schooljaar af te maken. Ik begrijp dan ook niet goed waarom men nu zo moord en brand schreeuwt, en spreekt van een ‘onmenselijke beslissing’: de kinderen van het Kazachse gezin hébben de mogelijkheid om hun schooljaar af te maken, en hadden die ook al voordat de pers en sommige politici op de zaak sprongen en ‘Schandaal!’ riepen.

 

Door o.a. Groen! en Spirit wordt nu gepleit voor een nieuwe regularisatieronde van mensen zonder papieren, aan de hand van duidelijke, in de wet omschreven criteria, en door een speciale commissie. Ik heb daar geen enkel probleem mee: in dat geval zou het immers gaan om een wetswijziging, en als een meerderheid van onze democratisch verkozen vertegenwoordigers daar achter staat, dan is die gedragen en gewenst. Bovendien, als het aanvaardbaar is om bouwmisdrijven en belastingontduiking te regulariseren en met de mantel der liefde te bedekken, zoals nu volop gebeurt, dan moet dit zeker ook kunnen voor mensen die niets anders misdaan hebben dan hier ‘illegaal verblijven’.

 

Maar dat is nog iets anders dan de huidige, bestaande wet opzij schuiven omwille van subjectieve en emotionele redenen. Als juriste hou ik nogal van het adagium ‘Dura lex, sed lex’, kwestie van gelijke behandeling van iedereen en rechtszekerheid. Als mens voel ik natuurlijk ook mee met élke vreemdeling die teruggestuurd wordt en wiens plannen in het water vallen, en vind ik de steuncomité’s voor mensen zonder papieren hoopvol en hartverwarmend. Maar op gevoelens alleen kan je m.i. geen beleid voeren.

21:48 Gepost door Virginia in Actualiteit | Permalink | Commentaren (11) | Tags: politiek, de wereld |  Facebook |

Commentaren

Toch even aanstippen dat België en bij uitbreiding de 'Westerse' of eerste wereld lang niet alle miserie op zich neemt, verre van ! De overgrote meerderheid van de vluchtelingen bijvoorbeeld bevindt zich in de Derde Wereld, blijft in zijn land of vlucht naar een buurland.
Ik wou gisteren ook een stukje schrijven over deze problematiek, maar het is er niet van gekomen. Ik vind het gewoon weerzinwekkend hoe wij onze rijkdom voor ons willen houden.
Wat met al die coöperanten die zo graag naar Afrika of elders gaan of andere gelukszoekers ? Zij mogen en kunnen dat probleemloos. Ergens klopt er iets niet.

Gepost door: Momus | 05-04-07

En ik kan erover blijven doordrammen.
Waar gaan wij binnen 50 jaar heen als alles hier zou overstromen (ok, mogelijk absurd scenario) ? Iemand uit pakweg Bangladesh of van een van die ministaatjes uit de Stille Oceaan wordt gegarandeerd geweigerd als hij per toeval hier aankomt om die reden. Wat doen we met onze historische verantwoordelijkheid in de vluchtelingenkwestie (die nu nog aan de orde is, zie maar de dumping van onze landbouwproducten in Afrika waardoor de lokale boeren op de fles gaan) ? Negeren maar ?
En maar trots zijn op de Vlamingen die om economische redenen naar bijvoorbeeld Chicago en omstreken zijn getrokken.

Gepost door: Momus | 05-04-07

We maken er ons wat mij betreft veel te gemakkelijk vanaf met een 'dura lex, sed lex', maar het vuile werk laten we wel aan de politie of andere diensten. We weten het liever niet, natuurlijk (ik weet dat jij wel degelijk concreet met deze problematiek te maken hebt gehad).
Wij hebben puur door toeval het geluk gehad hier geboren te worden en niet in, ik zeg maar iets, Liberia, waar we hoogstwaarschijnlijk geen enkele kans tot ontplooiing zouden hebben gekregen. Maar 'dura lex, sed lex', ok, enkele reis terug en ga maar weer dagelijks de strijd om het bestaan aan.
De meesten die hier geraken, willen niet liever dan naar hun land terugkeren. En ze maar afschilderen als profiteurs.
Ik moet dringend mijn pilletjes pakken.

Gepost door: Momus | 05-04-07

Sorry Virginia, 't is niet persoonlijk, maar blijkbaar moest er heel wat opgekropte woede uit.

Gepost door: Momus | 05-04-07

Momus, je opmerkingen zijn heel terecht en de meeste deel ik ook.
Ik vind het ook niet eerlijk dat het een kwestie van geluk is waar je geboren bent,ik vind ook dat er meer ontwikkelingshulp moet komen, dat de rijkdom in de wereld beter verdeeld moet worden, dat we onze verantwoordelijkheid mbt de gevolgen van de klimaatopwarming voor de armste landen moeten nemen enzovoort. (Even aanstippen dat Groen! pleit voor een 'uitnodigingsprogramma', waarbij België een deel van de vluchtelingen die momenteel in de arme buurlanden in kampen worden opgevangen, naar hier zouden worden uitgenodigd om hier te verblijven. Vind ik een zeer goed voorstel.) In mijn post heb ik mij enkel beperkt tot de actuele situatie van dat specifiek Kazachs gezin, maar dat betekent niet dat ik geen ruimere visie heb op de hele problematiek. Waarbij ik jouw analyse bijna volledig deel hoor.
Maar ik blijf erbij dat je éérst de wet moet veranderen, en die dan voor iedereen gelijk moet toepassen.
Je voorbeeld van klimaatvluchtelingen ten slotte: sinds kort bestaat er een B-statuut, voor asielzoekers die geen 'vluchteling' zijn in de strikte zin van het woord (die dus niet 'vervolgd' worden), maar die om zwaarwichtige redenen toch niet terug kunnen naar hun land van oorsprong. Ik denk dat een klimaatvluchteling zeker in aanmerking komt voor dat B-statuut.
Het is heus niet allemaal zo zwart-wit, alsof België helemaal niets doet en alle verantwoordelijkheid totaal afschuift. Of het genoeg is, dat is natuurlijk een andere vraag.

Gepost door: Virginia | 05-04-07

Ik heb er gisteren ook over zitten nadenken. Pfff, moeilijk. Je voelt je uiteraard erg schuldig omdat je het zelf goed hebt en in relatieve luxe leeft, alleen maar omdat je het geluk had van net hier geboren te worden. Anderzijds zijn er wel degelijk grenzen aan het praktisch haalbare en is een correcte wetgeving en naleving daarvan ook belangrijk. Ik ben in deze materie niet zo erg thuis, maar heb toch ook het gevoel dat er globaal nog veel meer aan "rijkdom delen" zou kunnen gedaan worden.

Voor de Kazachse kinderen vind ik het anderzijds oprecht heel erg. Doe het maar eens: je leven volledig omgooien op vraag van je ouders, een nieuwe taal leren, je integreren, en dan na ettelijke jaren weer terug weg moeten en je leven terug volledig omgooien. Zij zijn hier toch de grootste slachtoffers, me dunkt, en mijn hart bloedt voor deze jongeren die helemaal ontworteld dreigen te raken.

Maar hoe je zoiets oplost, weet ik niet meteen...

Gepost door: Stien | 05-04-07

Als ik de individuele gevallen bekijk (en al zeker als je dergelijke gezinnen kent) zou ik ze allemaal hier laten. Maar als overheid kan je je dat inderdaad niet permitteren.
Je kan niet iedereen hier laten wonen die dat wilt, want dat kan je niet dragen als staat.

Daarom moeten er regels zijn. En inderdaad is het het eerlijkst tov iedereen dat deze regels gevolgd worden.

Een Kazachs gezin dat na de aanvraag wordt afgewezen en netjes terugkeert (of het in een ander land probeert): is het eerlijk tov hen dat diegene die wel het bevel negeren en hier blijven, uiteindelijk geregulariseerd worden?

Anderzijds denk ik: als die mensen zoooo wanhopig zijn om hier in alle armoede, miserie en illegaliteit proberen te wonen, met kinderen, met baby's,... dan moet het "ginds" wel heel erg zijn. Maar ja, da's weer mijn hart en niet mijn verstand dat spreekt.

Mensen die vb. ten gevolge van (burger)oorlog hier terecht komen, zouden in afwachting van hun terugkeer, hier allerlei opleidingen kunnen volgen. Als ze dan (uiteraard als conflict is opgelost) terugkeren, zelf kunnen helpen aan de wederopbouw van hun land.

Gepost door: LTF | 05-04-07

Dura lex, sed lex, maar het is de wet dan toch die hun de kans, de mogelijkheid geeft om telkens weer een procedure op te starten, zodat het inderdaad niet meer humaan is om ze na zoveel jaren terug te sturen. Zolang het wettelijk gezien mogelijk blijft om telkens weer te procederen, vind ik dat de wetgever zwaar in gebreke blijft. En daarom alleen al vind ik ook dat men die mensen moet laten blijven. Ze zijn geïntegreerd, die kinderen zijn hier thuis na al die jaren en onze wetgever heeft dit toegelaten, meer zelfs, de mogelijkheid hiertoe gecreëerd. Om dan na 6 jaar te gaan roepen "Dura lex, sed lex" en nu moeten ze echt buiten, vind ik niet meer correct.

Gepost door: Katie | 05-04-07

Die wettelijke mogelijkheid om een nieuwe procedure te starten, is er voor als er in het land van herkomst intussen een andere situatie zou ontstaan zijn. Bvb. een andere partij die aan de macht is, een staatsgreep, enzovoort, waardoor mensen die eerst geen risico op vervolging liepen dat nu ineens wel hebben. (Een paar slimme asielzoekers zijn in het verleden om die reden dan opeens gaan betogen voor de ambassade van hun land hier, tegen het regime. Op die manier kwamen ze natuurlijk 'in the picture' en liepen ze opeens wel gevaar.) Maar elke oplossing die je voor een bepaalde situatie bedenkt, levert dus nieuwe problemen op.
Maar misschien hadden ze direct 'manu militari' het land moeten uitgezet zijn, dan hadden ze inderdaad de tijd niet gehad om zich te integreren; ik vraag me dan wel af hoeveel protest er dan op gekomen zou zijn.
Eén ding is zeker: het is allemaal niet zo gemakkelijk.

Gepost door: Virginia | 05-04-07

Ik volg Katie... Er is blijkbaar een gemis in de huidige wetgeving. Enerzijds zijn er blijkbaar geen slimme mensen aanwezig die op een eenvoudig A4tje de basiscriteria kunnen vastleggen. verder slaagt de wetgever erin om gezinnen te laten blijven die in de criminaliteit verzeild geraken en zich absoluut niet willen integreren. Anderzijds sturen we mensen terug die wel slagen om een bijdrage te leveren en zich aan te passen. Er is blijkbaar iets fundamenteel verkeerd.
Mijn conclusie, de beslissing om hen terug te sturen is fout geweest en hoort teruggedraaid te worden. Net zoals de beslissing om criminelen te laten blijven moet teruggedraaid worden.
De situatie is namelijk veranderd. Dit gezin is geïntegreerd in onze maatschappij en hoort hier nu thuis. Ook dit moet in rekening genomen worden. Als de wet dit niet aankan, dan moet deze aangepast worden.

Gepost door: Didier | 05-04-07

Zoals Didier ook schrijft, na 6 jaar in België vind ik niet dat men zich nog louter op de situatie in het land van oorsprong mag baseren, maar dat men naar de hele situatie van het gezin moet kijken.

Weet je wat ik zo erg vind? Dat zijn gezinnen die zonder iets naar hier komen, die uit een vaak uitzichtloze situatie komen, die misschien terecht vrezen voor leven. En die mensen komen naar hier, vaak met hun laatste geld, om een beter bestaan op te bouwen. Ze proberen zich, zoals in het geval van dit gezin, te integreren en slagen daar vaak ook heel goed in. Maar zij moeten terug naar die trieste situatie.

Maar het noord-amerikaans gezin bij ons in het dorp, dat niet uit een uitzichtloze situatie kwam, maar uit een zeer goede situatie, waarbij de ouders na jaren in België amper 3 woorden nederlands spreken, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Stuur hen terug naar hun thuisland, waar ze het even goed hadden als hier en laat in hun plaats dat Kazachs gezin blijven.

Ja, ik weet het, appelen en peren vergelijken, enz. Maar het is toch waar. We vinden het allemaal blijkbaar normaal dat mensen uit rijke westerse landen naar andere, rijke westerse landen trekken om het nog beter te hebben dan ze al hadden, maar oh wee als iemand uit een arm land naar hier komt. Die sturen we terug als het in het thuisland niet erg genoeg of gevaarlijk genoeg is, want het is "niet praktisch haalbaar". Ik persoonlijk erger mij daar enorm aan.

Gepost door: Katie | 05-04-07

De commentaren zijn gesloten.