18-03-08

Living Planet?

Deze middag naar een heel interessante uiteenzetting geweest over het debat economie-ecologie. Als het gaat om milieubeleid, is immers altijd een van de eerste argumenten: 'Allemaal goed en wel, maar de economie moet wel draaien hé! En wat met de werkgelegenheid?!' Het heersend discours gaat er nog altijd van uit dat ecologie en economie tegenstrijdige belangen zijn, en dat een te ver doorgevoerd milieubeleid nefast is voor onze concurrentiepositie en arbeidsmarkt.

Hans Bruyninckx, prof internationaal en Europees beleid, heeft naar deze relatie/spanning tussen economie en ecologie heel veel onderzoek gedaan. En zijn conclusies zijn duidelijk: milieubeleid heeft GEEN negatieve invloed op de economische ontwikkeling van een land. Integendeel zelfs, net in die landen waar men met milieubeleid al vrij ver staat (Nederland, de Scandinavische landen, Finland), hebben de bedrijven daardoor juist een concurrentievoordeel en doet de economie het goed. Uit een bevraging van honderden bedrijven bleek bovendien dat er nog geen enkel ontslag gevallen was of geen enkele geplande aanwerving niet doorgegaan was omwille van strengere milieunormen - de bedrijven zeggen dit dus zelf!

Het is dus gewoon intellectueel oneerlijk om te stellen dat milieubeleid slecht is voor de economie, zoals de decision makers met hun newspeak van 'verstandig groen' doen. En ondertussen blijven we de tak waar we op zitten verder afzagen.

Want het gaat niet goed met onze planeet.

living planet

De Living Planet Index (LPI) is een indicator van de toestand van de wereldwijde biodiversiteit. De index meet de evolutie van de populaties gewervelde dieren op het land, in zoetwatergebieden en in de oceanen.  En zoals te zien op de grafiek, is de evolutie allesbehalve positief.

En het gaat spijtig genoeg om meer dan wat plantjes en diertjes (was het dat maar!). In ons ecosysteem 'aarde' hangt alles immers met alles samen, het verdwijnen van enkele diersoorten kan op termijn desastreuze gevolgen hebben voor de mensheid.

De laatste jaren wordt er bijvoorbeeld een onrustwekkende bijensterfte gesignaleerd. Tot 40% van het broedsel komt na de winter niet uit. Bijen zijn echter wel van levensbelang voor de bevruchting van allerlei planten, dus voor onze voedselvoorziening. Geen bijen => geen gewassen => geen voedsel. Geen druiven => geen wijn. De oorzaak van de bijensterfte? Er wordt gelinkt met tal van factoren, waaronder het gebruik van pesticides, maar ook de klimaatopwarming. Een warmer klimaat zou dus paradoxaal genoeg tot voedselschaarste kunnen leiden. En tot nog een heleboel andere problemen (zie: The Unconvenient Truth).

Het is dus meer dan ooit tijd voor actie. Enkel als elke overheid, elke industrie, maar ook elke individuele burger zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we het tij nog keren. Zodat we later niet aan onze kleinkinderen zullen moeten zeggen: We wisten het wel, maar het kon ons niet schelen.

 

Interessante lectuur: Living Planet Report 2006

21:32 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de wereld, politiek |  Facebook |

Commentaren

Ik heb ook nooit begrepen waarom men zo kortzichtig is.
Voor een groenere economie is veel onderzoek en ontwikkeling nodig (O&O of R&D voor de hippe mensen). Bovendien, waar draait ons economisch (kapitalistisch) systeem rond : dat de mensen steeds maar kopen en blijven kopen en nog eens kopen, onder het mom dat de nieuwere producten een verbetering zijn (nu ook weer DVD vs Blu Ray). Wel, als alles vervangen wordt door milieuvriendelijker producten blijft men ook kopen hé, al was het maar ter vervanging van de oude spullen.

Gepost door: Momus | 19-03-08

De commentaren zijn gesloten.