06-05-08

SOS Oost-Congo

Miet Smet is een straffe madam. Hoewel niet van 'mijn' partij, kan ik me gerust voorstellen dat ik ooit nog eens op haar zou stemmen. Als minister heeft ze indertijd heel veel voor de vrouwen gedaan. En nu ze als minister van staat en als senator op haar lauweren zou kunnen rusten, blijft ze actief en geëngageerd om het lot van vrouwen te verbeteren.

Zo heeft ze onlangs een actie opgezet onder het motto "SOS stop seksuele terreur in Oost-Congo". Naar schatting zijn elk jaar 60.000 burgers in Oost-Congo het slachtoffer van de meest wreedaardige seksuele foltering. Vrouwen, kinderen en soms ook mannen worden er al minstens tien jaar het slachtoffer van brutale verkrachtingen door groepen militairen, die hun slachtoffers vaak met voorwerpen – geweerlopen, stokken, machetes – verminken.

Jonge meisjes worden soms maandenlang als seksslaven in het dichtgepakte woud vastgehouden en door vijf, zes, zeven mannen dag en nacht verkracht en verminkt. Als zij al worden vrijgelaten, wacht hen in hun dorp een tweede trauma: ze worden verstoten en zijn voortaan volledig op zichzelf aangewezen.

Alle gewapende groepen – vooral de Rwandese, maar ook Congolese rebellen en zelfs het Congolese regeringsleger – maken zich in Oost-Congo schuldig aan seksuele foltering. Dit oorlogswapen tegen burgers verwoest vrouwen en hun families, doet hele dorpen op de vlucht slaan en is op weg de Oost-Congolese gemeenschap helemaal te vernietigen. In Oost-Congo wordt de menselijkheid al jaren verkracht.

Naast politieke tussenkomsten werd ook een hulpfonds opgericht. Het hulpfonds wordt geleid door een stuurgroep samengesteld uit politieke mandatarissen van verschillende partijen : Miet Smet, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Annemie Neyts, Margriet Hermans en Vera Dua. Het rekeningnummer van dit hulpfonds is 000-3256971-02.

Toch mooi, zo'n vrouwelijk initiatief over de partijgrenzen heen. Maar triestig dat het nodig is.

22:54 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwen, de wereld, politiek |  Facebook |

24-03-08

Wijvenweek: mijn wijflijf

Mijn lijf is niet van mij.

Mijn voet trapt op de pedaal van een naaimachine. Mijn handen maken kleurige folklorejurken. Ik verdien er het brood mee om mijn lijf te voeden, en dat van mijn zoon. Mijn lijf is 36 jaar en uitgewoond. Het bracht vier kinderen ter wereld. Zonder medische hulp, enkel bijgestaan door een buurvrouw en mijn schoonmoeder. Drie kinderen zijn verhongerd. Mijn lijf wordt verscheurd door verdriet.

Mijn lijf heeft nog andere littekens. Mijn rug en schouders zijn bezaaid met blauwe stippen. Ze hebben mij verdoofd en mijn lijf gebrandmerkt. Bij de volgende arrestatie zouden ze mij vermoorden.

Mijn lijf is steeds bedekt door vele lagen textiel. Buitenshuis is ook mijn gezicht afgedekt door stoffen tralies. Mijn ogen en wimpers mogen niet te zien zijn. Anders riskeer ik lijfstraf. Huilen heeft geen enkele zin. Mijn tranen rollen en drogen ongezien. Mijn lijf is slecht en zondig.

Mijn lijf is niet van mij.

Ik woon in Afghanistan.

'Ladies first' met Jennie Vanlerberghe. Wat een wijf.

22:13 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrouwen, de wereld |  Facebook |

18-03-08

Living Planet?

Deze middag naar een heel interessante uiteenzetting geweest over het debat economie-ecologie. Als het gaat om milieubeleid, is immers altijd een van de eerste argumenten: 'Allemaal goed en wel, maar de economie moet wel draaien hé! En wat met de werkgelegenheid?!' Het heersend discours gaat er nog altijd van uit dat ecologie en economie tegenstrijdige belangen zijn, en dat een te ver doorgevoerd milieubeleid nefast is voor onze concurrentiepositie en arbeidsmarkt.

Hans Bruyninckx, prof internationaal en Europees beleid, heeft naar deze relatie/spanning tussen economie en ecologie heel veel onderzoek gedaan. En zijn conclusies zijn duidelijk: milieubeleid heeft GEEN negatieve invloed op de economische ontwikkeling van een land. Integendeel zelfs, net in die landen waar men met milieubeleid al vrij ver staat (Nederland, de Scandinavische landen, Finland), hebben de bedrijven daardoor juist een concurrentievoordeel en doet de economie het goed. Uit een bevraging van honderden bedrijven bleek bovendien dat er nog geen enkel ontslag gevallen was of geen enkele geplande aanwerving niet doorgegaan was omwille van strengere milieunormen - de bedrijven zeggen dit dus zelf!

Het is dus gewoon intellectueel oneerlijk om te stellen dat milieubeleid slecht is voor de economie, zoals de decision makers met hun newspeak van 'verstandig groen' doen. En ondertussen blijven we de tak waar we op zitten verder afzagen.

Want het gaat niet goed met onze planeet.

living planet

De Living Planet Index (LPI) is een indicator van de toestand van de wereldwijde biodiversiteit. De index meet de evolutie van de populaties gewervelde dieren op het land, in zoetwatergebieden en in de oceanen.  En zoals te zien op de grafiek, is de evolutie allesbehalve positief.

En het gaat spijtig genoeg om meer dan wat plantjes en diertjes (was het dat maar!). In ons ecosysteem 'aarde' hangt alles immers met alles samen, het verdwijnen van enkele diersoorten kan op termijn desastreuze gevolgen hebben voor de mensheid.

De laatste jaren wordt er bijvoorbeeld een onrustwekkende bijensterfte gesignaleerd. Tot 40% van het broedsel komt na de winter niet uit. Bijen zijn echter wel van levensbelang voor de bevruchting van allerlei planten, dus voor onze voedselvoorziening. Geen bijen => geen gewassen => geen voedsel. Geen druiven => geen wijn. De oorzaak van de bijensterfte? Er wordt gelinkt met tal van factoren, waaronder het gebruik van pesticides, maar ook de klimaatopwarming. Een warmer klimaat zou dus paradoxaal genoeg tot voedselschaarste kunnen leiden. En tot nog een heleboel andere problemen (zie: The Unconvenient Truth).

Het is dus meer dan ooit tijd voor actie. Enkel als elke overheid, elke industrie, maar ook elke individuele burger zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we het tij nog keren. Zodat we later niet aan onze kleinkinderen zullen moeten zeggen: We wisten het wel, maar het kon ons niet schelen.

 

Interessante lectuur: Living Planet Report 2006

21:32 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de wereld, politiek |  Facebook |

11-03-08

Op verzoek

Vorige week stonden in diverse kranten artikels over de schrijnende situatie van dakloze gezinnen in Gent. Er is een groot tekort aan opvang, waardoor hele families met jonge kinderen onder bruggen en in parken slapen, en zich overdag verwarmen in stations en ziekenhuizen. De kinderen zijn onderkoeld en uitgehongerd, er wordt gevreesd dat er vroeg of laat doden zullen vallen.

Het gaat vooral om Roma-families uit Slovakije en Bulgarije. Sinds ze EU-onderdaan zijn, mogen ze vrij naar hier komen, maar ze mogen hier nog niet werken. Tenzij als zelfstandige, dus vragen ze allemaal het zelfstandigenstatuut aan. Maar het lukt hen niet om zich hier echt als 'zelfstandige' te handhaven. Ze hebben dus geen inkomen, en net omdat ze officieel zelfstandige zijn, ook geen recht op een uitkering. En uiteindelijk belanden ze op straat in de meest erbarmelijke omstandigheden.

Ik weet het, het is een heel complexe problematiek, die in zijn geheel de bevoegdheid en mogelijkheden van de stad Gent te boven gaat. En misschien zijn de Roma, naast slachtoffer van racisme, ook voor een stuk zelf verantwoordelijk. Misschien, ik weet het niet, want ik ben geen expert terzake. En ik weet ook niet hoé je deze problematiek in zijn geheel kan aanpakken en oplossen. Ik weet het niet.

Maar wat ik wél weet is dat het absoluut en totaal onaanvaardbaar is dat anno 2008 in mijn stad uitgehongerde en onderkomen kinderen buiten moeten slapen en leven. Die kinderen hebben daar op geen enkele manier voor gekozen. Er moet gewoonweg noodhulp komen voor die mensonterende toestanden, nu onmiddellijk. Daar moét het OCMW maar geld voor hebben, punt uit.

23:02 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, gent, de wereld |  Facebook |

03-01-08

Kinderen, kanker en kerncentrales

Over deze 3 K's wil ik het vandaag even hebben.

Uit een recent Duits onderzoek is gebleken dat kinderen onder de vijf jaar 60 procent meer kans hebben op het krijgen van kanker en 120 procent meer kans op het krijgen van leukemie als ze in een straal van vijf kilometer wonen van een kerncentrale. Concreet ging het tijdens de onderzochte periode (1980-2003) om 37 gevallen van leukemie in plaats van de statistisch te verwachten 17.

Een lid van de onderzoekscommissie meent zelfs dat de conclusies nog laag uitvallen; volgens hem geven de data een indicatie van een toegenomen risico op kanker voor kinderen in een straal van vijftig kilometer.

Leuk nieuws voor een klein landje als het onze, waar bijna iedereen wel in een straal van 50 km van een kerncentrale woont.

Deze studie toont nog maar eens aan dat de beslissing van de paars-groene regering tot sluiting van de kerncentrales een goede beslissing was. Al wordt er volop gelobbied om hierop terug te komen.

Twee vragen voor de voorstanders van kernenergie:

Hoeveel kinderen met kanker is kernenergie u waard? Meneer Verwilghen, meneer Peeters, meneer Dedecker?

En mogen het dan de uwe zijn?

18:12 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: politiek, de wereld, kinderen |  Facebook |

28-12-07

Naomi Klein

naomi

Wintergasten had Naomi Klein te gast vanavond, de Canadese schrijfster van 'No Logo' en 'The shock doctrine'. Het was een boeiende uitzending, met veel interessante filmfragmenten, door Klein op een rustige en intelligente manier becommentarieerd. Alleen jammer dat Joris Luyendijk, de interviewer, haar nogal vaak onderbrak en ook niet bijster veel empathie en interesse betoonde; of zou dat aan de montage gelegen hebben?

Op het einde stelde hij haar de vraag: 'Veel van de idealisten van de Love & Peace generatie zijn uiteindelijk afgehaakt; ze zijn cynisch geworden of hebben gekozen voor het grote geld. Waarom denk of hoop jij dat het jou anders zal vergaan?'

Goeie vraag.

'Het is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw maakt. De mensen die afgehaakt hebben om een of andere reden, omdat de anderen sterker zijn of grotere kanonnen hebben of zo, en die cynisch geworden zijn, die moeten elke dag voor zichzelf opnieuw verantwoorden waarom ze afgehaakt zijn. En ze zijn kwaad op de mensen die verder blijven doen. En zo wil ik niet leven.'

 Grote madame, die Naomi Klein.

22:29 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: mensen, de wereld |  Facebook |

09-12-07

Art for Earth

De klimaatmanifestatie en het aansluitende klimaatconcert 'Art for Earth' gisteren waren gewoonweg fantastisch. Meer dan 3.000 mensen trotseerden treinstaking, en bar weer en kwamen op straat en eisten een serieus klimaatbeleid. Het was een bonte en vooral hartverwarmende optocht van meer dan 70 organisaties, waaronder ook de vakbonden. Het doet deugd om te merken dat je niet alleen staat in je streven naar een ecologischer wereld.

Het Koninklijk Circus was dan weer droog en lekker warm, en alle artiesten hebben er voor een ongelooflijk concert gezorgd. Wijzelf en de andere aanwezigen hebben een superfijne avond beleefd; jammer genoeg konden we door de treinstaking niet tot het einde blijven. De artiesten en vele vrijwilligers achter de schermen deden mee uit puur engagement, voor letterlijk een bol soep en een boterham met kaas, chapeau!

De klimaatcrisis is immers een majeur probleem, en elke artiest wilde op zijn of haar manier mee de klimaatboodschap versterken. Die boodschap is even eenvoudig als dringend: onze overheden moeten nu zorgen voor een solidair en sociaal klimaatbeleid. Want een klimaatbeleid in ons land brengt duizenden kwaliteitsvolle jobs en meer koopkracht voor burgers en bedrijven. En aan de andere kant van de wereld krijgen mensen eindelijk het uitzicht op een menswaardig bestaan. En onze kinderen en kleinkinderen zullen dan tenminste een leefbare wereld kunnen erven.

Proficiat en merci, Els en Tom, voor de organisatie. Jullie hebben dat schitterend gedaan!

21:37 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politiek, de wereld |  Facebook |