01-12-07

Wie gelooft die mensen nog?

't Is gebeurd, zoals Erik van Looy zou zeggen. Leterme is mislukt. *gniffelgrijns*

En natúúrlijk is het de schuld van Madame Non, die niet wou ingaan op het ultimatum. Cdh was pertang wél akkoord met de voorgelegde nota van vorig weekend. Welke nota? Awel, die van Leterme dus, de formateur en man van 800.000 stemmen. Cdh was akkoord, maar oeps, probleempje: NVA niet. En CD&V dan plots ook niet meer. Maar 't is volledig de schuld van Milquet, alleszins.

En wat nu? Allemaal samen: "Goed bestuur!" "Voor de mensen!"

Ik weet het! Als ze nu Inge Vervotte eens als nieuwe formateur zouden aanstellen?

16:26 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: politiek |  Facebook |

22-11-07

O dierbaar België

Vandaag was ik beroepshalve in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Even maar, en op de publieksbanken. Maar net op een belangrijk moment: er werd gestemd over het voorstel van het VB om België te splitsen. En ach, alwéér niet gelukt. De losers.

Overigens heb ik mij fel verwonderd over de veiligheidsmaatregelen in het Parlement. Of beter, het gebrek eraan. Ik heb bij het binnenkomen noch mijn naam moeten zeggen, noch mijn identiteitskaart moeten tonen. Mijn - vrij grote - handtas werd niet geïnspecteerd. Nergens onderweg werd ik tegengehouden of gecontroleerd. Zonder boe of ba ben ik dus tot in het Heilige der Heiligen kunnen doordringen. Stel je voor dat ik een gewapende anarchist was. Of een zelfmoordterrorist. Voor hetzelfde geld hàdden we nu geen parlement meer. Ach, dat zou de regeringsvorming misschien wat vergemakkelijken.

Maar toen mijn compagnon en ikzelf ons achterwerk even van het zitbankje verhieven om beter te kunnen zien wie er aan het woord was, kreeg ik prompt een tikje van de toezichthoudende bode dat ik weer moest gaan zitten. 

Rare jongens, die kamermensen.

 

21:58 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

13-11-07

Toeval?

Sinds kort hebben de drie progressieve Vlaamse partijen een vrouw als voorzitter. De rechtse een man.

Frappant, vind ik.

                                      

20:19 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politiek, vrouwen |  Facebook |

08-11-07

Stof tot nadenken

De hoofddoek dus. Om te beginnen: ik hou er niet van. Voor zover ik het begrepen heb, ligt de oorsprong van de hoofddoek in het feit dat vrouwen hun schoonheid moesten afschermen tegen de wellustige blikken van de mannen om deze niet in verleiding te brengen hen te bespringen. Dat vind ik dus al een verschrikkelijke redenering. Ten eerste dat de vrouwen verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet fatsoenlijk gedrag van de mannen, en daarom constant met een lap stof om hun hoofd moeten lopen, en ten tweede dat men de man als niet meer beschouwt dan een wandelende, hitsige testosteronbom die zich onmogelijk kan beheersen bij het zien van wat mooie lokken. Ik vind dat nogal beledigend, voor beide seksen. De hoofddoek staat in mijn ogen dus wel degelijk symbool voor een weinig fijnzinnig en achterhaald mensbeeld en ja, ook voor ongelijkheid tussen man en vrouw. Hoe minder hoofddoeken, hoe beter dus wat mij betreft.

 

Maar er zijn nog wel meer dingen die mij persoonlijk niet aanstaan. Borstvergrotingen bijvoorbeeld. Liposucties. Schaamlipverkleiningen. En tal van andere operaties, waarbij in een perfect gezond lijf gesneden wordt enkel en alleen om aan een heersend schoonheidsideaal te voldoen. Waarbij het in veel gevallen zal gaan om het willen behagen van de mannen. Ook omwille van ‘de mannelijke blik’ dus, maar dan net omgekeerd. Ik vind dat al even vernederend voor de vrouwen, dat ze zich op zo’n ingrijpende wijze willen ‘aanpassen’ aan wat van een vrouw nu eenmaal verwacht wordt.

 

Ik snap die dingen dus niet, noch de hoofddoek, noch het koste wat het kost willen beantwoorden aan een bepaald ideaalbeeld qua uiterlijk. Ik vind vrouwen die daarin meegaan dan ook nogal ‘dwaas’, sorry.

 

Maar moet het daarom verboden worden? Dat lijkt me niet. Een van de allergrootste verworvenheden van onze westerse maatschappij is onze persoonlijke vrijheid. De vrijheid om op heel veel vlakken te doen en laten wat je zelf wilt. Of dat nu dom is of niet. Zolang je er een ander geen schade mee berokkent, hebben we het recht om zelf onze keuzes te maken. En ook om onze vergissingen of ‘foute’ keuzes te maken. Wie heeft trouwens het recht om voor een ander te beoordelen of wat hij/zij doet al dan niet fout is? We kunnen er onze mening over hebben, en zelfs proberen te overtuigen en sensibiliseren, maar daar stopt het denk ik. Verdraagzaamheid is immers pas echt wanneer het gaat over dingen waar je zelf niet zo van houdt.

 

Of een hoofddoek kan voor een openbaar ambtenaar, die de overheid vertegenwoordigt, is in feite nog een andere vraag. Er zijn twee strekkingen. De ene gaat uit van een absolute en totale scheiding tussen kerk/geloof en staat, en komt dan logischerwijze uit op een totaal verbod op religieuze symbolen. (Alhoewel ik ook ernstige twijfels heb bij de ware beweegredenen van de pleitbezorgers van een hoofddoekenverbod.) De andere, modernere, gaat uit van actief pluralisme. Dit houdt in dat alle religies en overtuigingen op dezelfde wijze behandeld worden, waardoor het totaalbeeld van de overheid met alle mogelijke diversiteit in haar personeelsbestand, neutraal wordt. Grijs tegenover een regenboog van kleuren, als het ware. Voor zover de personeelsleden in kwestie hun job behoorlijk doen, en hun overtuiging niet laten meespelen in de behandeling van hun ‘cliënten’, neig ik eerder naar het tweede model.

En hoop tegelijk stiekem dat ambtenaren met hoofddoek net door hun werk en hun aanwezigheid in een dergelijke diverse en open omgeving, nog meer geëmancipeerd geraken en na verloop van tijd vrijwillig hun hoofddoek over de haag zullen gooien.

Het valt me immers op dat van de bekende allochtone politicae, de rolmodellen qua emancipatie en integratie, er geen enkele een hoofddoek draagt. Dat stemt toch hoopvol, vind ik.

Een interessant en gedegen standpunt over de hoofddoek vind je bij het VOK.

11:46 Gepost door Virginia in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: politiek, gent, vrouwen |  Facebook |

05-11-07

Wie o wie?

Komende zaterdag stopt Vera Dua met het voorzitterschap van Groen! en geeft ze de fakkel door aan een opvolg(st)er. Maar liefst 6 kandidaten zijn er, 5 mannen en één vrouw. Drie min of meer bekende: een europarlementslid (Bart Staes) en twee Vlaamse parlementsleden en ex-ministers - Jef Tavernier en Mieke Vogels, 3 onbekenden, waarvan 1 oudgediende en notoir belgicist - Ludo Dierickx), 1 veelbelovend jong talent - Wouter van Besien en 1, nu ja, clown - Tom Van Bel. Een beetje folklore mag er ook bij zijn, nietwaar.

Het is de eerste keer in de vele jaren dat ik lid van deze partij ben, dat we zo'n embarras du choix hebben. Voorheen waren er ook steeds verkiezingen, maar in feite altijd met slechts 1 kandidaat. Die het dan ook haalde, zo sympathiek zijn we wel.

Nu zijn er dus minstens 4 valabele kandidaten. Met voor allen pro- en contra-argumenten. Kiezen we voor bewezen ervaring, of juist radicaal voor vernieuwing? Het debat is open, en wordt heden ten dage volop gevoerd op het speciaal geopende discussieforum. Het wordt alleszins spannend.

Mijn prognose? Mieke Vogels. Een straffe madam, die nog lang niet op haar retour is.

 

18:26 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: politiek |  Facebook |

25-10-07

Feminist

People call me a feminist whenever I express sentiments that distinguish me from a doormat. (Rebecca West) 

 

Trouwe lezers van deze blog zullen wel al gemerkt hebben dat de situatie van vrouwen en de manier waarop over hen gedacht/geschreven/gesproken wordt, een thema is dat me nauw aan het hart ligt. Jawel, ik durf me zelfs ronduit feminist te noemen.

Oh, ik weet het wel, 'feminist' is tegenwoordig een scheldwoord. Het wordt vaak in één adem genoemd met manwijven (al dan niet in tuinbroek), radicale lesbiennes, frigide en gefrustreerde trezebezen, en niet te vergeten, beha-verbrandende mannenhaters. Men gebruikt het als strategie om van de voorvechters van 'de vrouwenzaak' karikaturen te maken, en dan des te gemakkelijker deze karikaturen aan te vallen, in plaats van op de inhoudelijke argumenten in te gaan. En de tactiek werkt, want onder de hedendaagse vrouwen is er slechts een minderheid die zich nog feminist wil noemen. 'Ik ben wel geëmancipeerd, maar geen feminist!' Hoe vaak heb ik dat al niet gehoord?

 

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? Feministen zijn niét de karikaturen die men ervan maakt, maar gewone vrouwen (en mannen) die vinden dat vrouwen en mannen gelijk(waardig) zijn, en dezelfde rechten, plichten en kansen moeten krijgen. Die oog hebben voor de concrete situatie van vrouwen, die, behalve bij ons in het westen – meestal tenminste -, verre van rooskleurig is. Die die situatie willen helpen verbeteren, door politieke actie, vorming en opleiding, en concrete hulp. Die solidair willen zijn met vrouwen die, net door hun vrouw-zijn, geen volwaardig en menswaardig leven kunnen leiden. En zo zijn er jammer genoeg nog heel veel.

Wat een monsters toch, die feministen!

 

Het is waar dat wij vrouwen het hier in het westen al bij al vrij goed hebben, en de Grote Strijd gestreden lijkt. Dit is echter een zéér recente situatie; amper 100 jaar geleden stonden we nog nergens. En het is dankzij de feministen van de 20ste eeuw dat we zover geraakt zijn, dat we stemrecht hebben, verkiesbaar zijn, ons eigen geld kunnen verdienen, ons eigen vermogen kunnen beheren, werk en gezin kunnen combineren, en baas zijn over ons eigen lichaam. Ik vind het dan ook van grote ondankbaarheid getuigen om nu schamper en denigrerend te doen over feminisme, alsof het een of andere vieze ziekte is.

 

Eigenlijk begrijp ik niet goed hoe een moderne vrouw met hersens géén feministe kan zijn. Het lijkt me zoiets als een zwarte die voor apartheid is.

   Nog tot 3 november: tentoonstelling over de geschiedenis van het feminisme, in het centrum voor morele dienstverlening te Mechelen.En op 11 november as.: Vrouwendag in de Vooruit te Gent. 

17:56 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrouwen, politiek, de wereld |  Facebook |

20-10-07

Nil novi III

Mijn opdracht kostte het departement van marine twaalfduizend franc. Alles wat ik in mijn rapport vermeldde, had de minister zonder een sou uit te geven aan de weet kunnen komen. Iedere jonge officier had deze taak kunnen verrichten, en een intelligente jonge officier zou zich daarvan uitnemend hebben gekweten om prestige te verwerven. Maar zo ging het tijdens de monarchie op alle Franse departementen. Ze gaven met gulle hand geld dat hun niets kostte aan hun gunstelingen en aan mensen die ze graag mochten.

 Casanova, 1756.

23:22 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: lezen, politiek |  Facebook |