09-03-08

Geloof

Ten slotte kan de gelovige/theoloog ontkennen dat zijn religie enige cognitieve of dogmatische inhoud heeft. Hij kan de overgeleverde godsdienstige teksten geheel symbolisch uitleggen en ze opvatten als morele aansporing. De 'verticale' dimensie van zijn geloof verdwijnt nu in de 'horizontale'. Het probleem van deze strategie is dat de gelovige ophoudt gelovige te zijn. Wie niet letterlijk gelooft in het bestaan van een god, heeft religie in feite opgegeven, zelfs al wil hij dit niet bekennen. Ook dit is een vorm van religieuze suïcide. Bovendien, wat moeten we met God als symbool van de liefde, wanneer die God zijn eigen zoon laat kruisigen? De idee van de liefde is te mooi om haar te bezoedelen met het bloed van een mensenoffer. (...)

Hoe het ook zij, godsdienst gaat pas werkelijk boeien zodra men er niet meer in gelooft. Dan ontstaat de noodzaak de diepten van de menselijke geest en de geschiedenis van de mensheid te doorvorsen om de immense verscheidenheid van geloofsvoorstellingen te verklaren. Atheïsme leidt tot zelfkennis, terwijl het geloof blijft steken in wishful thinking en atavistische projecties.

Herman Philipse.

Heerlijk, om bij het lezen je eigen gedachten en bedenkingen verwoord te zien, maar dan veel beter en helderder geformuleerd dan je zelf ooit zou kunnen.

23:19 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (17) | Tags: filosofie, lezen |  Facebook |

08-01-08

Kabouters en eenhoorns

"Op heel goede dagen ben ik een agnosticus (ik weet dat men niet zeker kan weten of er al dan niet een god bestaat), maar gewoonlijk ben ik een atheïst (ik ben zeker dat er geen god is). Alleen gelovigen hechten grote waarde aan het verschil tussen de twee. Als men u ooit op één van de twee termen probeert vast te pinnen, vraag dan of uw gesprekspartner op agnostische of atheïstische wijze over het bestaan van kabouters of eenhoorns denkt.

In een wereld waarin op grote schaal mensen gemarteld en vermoord worden is er geen plaats voor een bovenmenselijk wezen, al helemaal niet als die misdaden juist worden gepleegd in de naam van een god. maar ook zonder menselijke boosdoeners is onze wereld niet bepaald een paradijs: ik heb geen enkele behoefte te geloven in het bestaan van een god die om ondoorgrondelijke redenen hele bevolkingsgroepen of onschuldige enkelingen door middel van ziekten en natuurrampen om het leven brengt. En wat hebben we aan een god die niet in staat is of, nog erger, die blijkbaar niet bereid is om dergelijke rampen te verhinderen?

Wie deze wereld bekijkt, kan alleen maar tot de conclusie komen dat als er een god bestaat, hij wel van een heel kwaadaardige soort moet zijn: op heel slechte dagen ben ik dan ook een antitheïst. Maar dagelijks, zoals onderpastoors dat zo graag zeggen, kan ik me het best vinden in het antwoord van Pierre Simon de la Place toen Napoleon hem vroeg wat de rol van god was in zijn theorie over de wereld: 'Je n'ai pas besoin de cette hypothèse.'"

Geert Lernout - Als god spreekt.

21:27 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: filosofie, lezen |  Facebook |

31-08-07

Nil novi II

Alexander de Grote (4de eeuw voor Christus) liet zich 'zoon van Zeus', van god dus, noemen.

Tijdens een hofceremonie bracht hij een toost uit met een gouden drinkschaal, die hij vervolgens liet rondgaan bij zijn volgelingen.

Tiens, waar hebben we dat nog gehoord?

In een documentaire op Canvas een hele tijd geleden, werden er nog zulke voorbeelden gegeven van verhalen uit de bijbel die in feite al veel ouder waren en uit andere, veel oudere, godsdiensten kwamen. De maagdelijke geboorte, de mirakels, de mens-die-god-is, de verrijzenis... Allemaal plagiaat.

Ze zouden dat er wel eens bij mogen zeggen tijdens de godsdienstlessen, vind ik.

21:26 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: lezen, filosofie |  Facebook |

14-05-07

En verder...

Overigens staat iemand om zijn extreme braafheid prijzen gelijk met iemand het predikaat van verregaande imbeciliteit opspelden.

Johan Anthierens.

 

De mensheid is geen dappere zoogsoort. Men houdt zich gedeisd en verschanst zich achter onverschilligheid.

Léo Ferré.

 

Luciditeit is een ziekte waarvan je eenzaamheid krijgt.

Johan Anthierens.

22:05 Gepost door Virginia in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filosofie, mensen |  Facebook |